callNow

שאלות ותשובות החזרי מס

כמה אישורים וטפסים אני צריך לשמור ולהציג  כדי לזכות בהחזרים?
יש להציג מסמכים לגבי הכנסות, הניכויים והזיכויים האישיים הנדרשים כגון: טופס 106
(ריכוז שנתי של משכורת), אישורים שנתיים מקופות גמל, ביטוחי חיים ומשכנתא.

כמה שנים לאחור אפשר להתחשבן עם מס הכנסה?
לפי פקודת מס הכנסה ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה.
כלומר אם אנחנו בשנת 2015 , ניתן להגיש החזרי מס לשנים 2009-2014.
את החזר המס בגין 2009 ניתן להגיש לכל המאוחר עד 31/12/2015 לפקיד השומה

אמרת מצב בריאותי ?
כן, אם יש לך בן משפחה חולה במחלה קשה או נכה,  או ילדים עם ליקויי למידה קשים סיכוייך לקבל החזר גבוהים.

אני חושש שאם אני אגיש פעם אחת דו"ח למס הכנסה הם " יתלבשו" עלי ובעתיד כבר ידרשו ממני כל שנה להגיש דו"ח.
הגשת דו"ח החזר מס לשכירים היא למעשה רישום חד פעמי לצורך החזר מס.

האם ולמה לי לתבוע החזר באמצעות חברת סלקטיב?
היתרון בהגשת דו"ח להחזר מס באמצעות חברתנו המתמחה בהחזרי מס הוא ביכולת לתרגם את הידע המקצועי והניסיון המצטבר שלנו לאומדן די מדויק של החזר המס הצפוי ואף לתרום להגדלתו. חברתנו יכולה גם לעזור באיסוף והשלמת אישורים חסרים, טיפול ומעקב צמוד מול רשויות המס ואף ביקורת משלימה לאחר קבלת החזר המס לאימות התוצאות מול הצפי. חשוב לציין שההוצאה בגין תשלום שכר טרחה  הינה הוצאה מוכרת, כלומר בשנה בה שולם שכר הטרחה זכאי המשלם להחזרי מס בעבור ההוצאה.

האם זה משנה אם אני נשוי או לא? האם זה משנה אם אשתי עובדת גם? האם כל אחד מאיתנו צריך להגיש תביעה להחזר בנפרד?
לגבי בן/ בת זוג אין התייחסות בפקודת מס הכנסה לחובת הדיווח על הכנסותיו בדו"ח המוגש ע"י בן הזוג האחר. החייבים בהגשת דו"ח שנתי עפ"י  סעיף 131 לפקודה, ותקנות שתוקנו מכוחו של החוק, חייבים לדווח גם על הכנסות בני זוגם. לכן, צריך הנישום לדאוג תמיד כי בדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסות של שני בני הזוג. חשוב לציין שהדיווח של שני בני הזוג הוא בעל
השפעות על חבות המס של כל אחד מהם .

המעביד הקודם שלי לא מסר לי טופס 106 המסכם את הכנסותיי אצלו או שאני פשוט לא מוצא אותו. האם יש דרך לדרוש החזר מס  בלי להציג טופס 106?
טופס 106 הינו מסמך מרכזי שיש להגישו . הטופס מפרט את  הכנסות העובד בשנת המס ואת הניכויים שבוצעו לו במקור. המעביד חייב למסור לעובד טופס 106 על חיום 31 בחודש מרץ לגבי הכנסותיו בשנה הקודמת. ניתן לאתר את המעביד ולקבל ממנו את העתק הטופס גם אם הטופס יידרש לאחר מספר שנים.  במקרים קיצוניים ניתן להסתפק בתלוש משכורת  אחרון מהמעביד.

לאן מס הכנסה מחזיר את הכסף?
החזר המס מגיע ישירות אל חשבון הבנק של הלקוח!

תשלום אחזקת קרוב משפחה נטול יכולת במוסד רפואי:
הנושא הנ"ל הוסדר בסעיף 44 לפקודת מס הכנסה להלן :
"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה."

בנוסף ל ט' 127 (תעודה רפואית) על השכיר המבקש  זיכוי על תשלומיו חלה חובה לצרף אישורים רלוונטים כגון קבלות מהמוסד המיוחד ולעיתים דפי בנק המעידים על תשלום האחזקה.
פקיד השומה בד"כ נוטה לקזז את הכנסות שיש לנטול היכולת עצמו מאחר והן ראשונות לשמש למימון אחזקתו במוסד המיוחד.
כמובן שיש הגיון שיתבע את החזר המס במקרה של בני זוג, בן הזוג עם ההכנסה הגבוהה יותר.
יש לשים את הדעת האם אחזקת ההורה מתחלקת בין מספר אחים/אחיות במקרה זה הטבת המס עלולה"להתאייד "

מנוסח הסעיף עצמו נראה די במקרה כזה רצוי שאחד האחים ורק הוא ישלם את האחזקה כולה (מי שהכנסתו הגבוהה ביותר).

נקודות זיכוי להורים לילד לקוי למידה

לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה ילדים בעלי ליקוי למידה מזכים את הוריהם ב 2 נקודות זיכוי.
בשנת 2003 נציבות מס הכנסה פרסמה הבהרה לכך שבתנאים מסוימים ילדים הסובלים מלקות למידה חמורה קשב וריכוז (a.d.d) ו/או היפראקטיביות (a.d.h.d) הנם מוגדרים כילדים נטולי יכולת .
"על מנת להבחין בין לקות קלה עד בינונית שאיננה מצדיקה הקלה מיוחדת במס, הגם שהיא מטופלת תרופתית ובהוראה מתקנת, לבין לקות חמורה מתן נקודות זיכוי לפי סעיף 45, הוחלט להסתמך על קביעה של ועדת השמה המורכבת מאנשי מקצוע כפי שיפורט להלן, שהוקמה מכוח חוק החינוך המיוחד, התשמ"ה-1988.
ועדת השמה מורכבת מנציג רשות החינוך המקומית, שני מפקחים ממשרד החינוך, פסיכולוג חינוכי, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד ההורים הארצי.
מסגרת לחינוך מיוחד, פירושה כאן: כיתה לחינוך מיוחד. בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד, וכן גן ילדים לחינוך מיוחד.
כיתה לחינוך מיוחד הנה כאמור כיתה אליה מופנים על ידי ועדת השמה (לא כיתה המשמשת לתגבור והילד שוהה בה בחלק מיום הלימודים ולא הקבצה נמוכה).
הפונים יתבקשו להציג אישור על הפניה על ידי ועדת השמה וכן אישור על היות המסגרת בה לומד הילד מסגרת לחינוך מיוחד …
מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה."

תרומה הינה הוצאה מוכרת במס הכנסה, ראה פרטים למטה

תרומות הינן הוצאה מוכרת לשכיר בתנאי שהן מעל סכום של 370 שח לשנה .
כל תרומה כזו חייבת להיות מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת המס. כל המוסדות הגדולים הינם מוכרים לצורך התרומות כגון אקו"ם אלו"ט ואגודה למלחמה בסרטן וכו'. יש לבדוק לגבי מוסדות פחות מוכרים שמצויין על הקבלה שהינם מוכרים ע"י מס הכנסה וכו'.

התרומות מקנות החזר בגובה של 35% מגובה התרומות בכפוף להגבלות מסויימות ובתנאי שבחישוב הכולל מגיע החזר מס.

חייל משוחרר – דע זכויותך.
לפי סעיף 39א ניתנות נקודות זיכוי ממס הכנסה לחייל משוחרר בגין הכנסתו במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים החייל את שירותו הסדיר. בשנת 2007 תוקן החוק ל 36 חודשים.
על פי סעיף 9(27) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על כספים שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד 1994.

כחייל משוחרר מגיע לך זיכוי על הכנסתך במשך השנתיים הראשונות שלאחר שחרורך מצה"ל. הזיכוי נינתן על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים. שווי נקודות הזיכוי הללו הוא 356 שקל לחודש. אם מעבידך באותו זמן לא היה מודע לחוק ולא ביקש את הזיכוי עבורך קיים סיכוי רב שמגיע לך החזר מס.
האם הפקדות לביטוח חיים מוכרות לצורך החזרי מס ולמי ?
לפי סעיף 45 , עד שנת 2003 , מס הכנסה הכיר בהפקדות אלה כולל מרכיב החסכון בהן , כהוצאה מוכרת לשכיר בהגבלות מסויימות.
החל מ 2004 מס הכנסה מכיר כהוצאה לשכיר רק במרכיב הריסק בפוליסות אלה.(למעוניינים בייעוץ בנושא מומלץ לפנות אלינו לצורך הסברים בנושא ומה כדאי לעשות על מנת לא להפסיד החזרי מס).
הפקדות לביטוח חיים לפי סעיף 47 מוכרות כהוצאה לשכיר, במגבלות מסויימות, כולל מרכיב הריסק והחיסכון.
הפקדות לטובת ביטוח חיים לפי סעיף 45 הינן הוצאה מוכרת גם לשכירים. עד שנה שעברה, כלל האישור את סכומי החיסכון והביטוח. לפי התקנות החדשות של האוצר החל משנת 2005, בסעיף 45 ייכללו רק הפרמיות בגין ביטוח החיים בלבד.
הפקדות לביטוח חיים לפי סעיף 47 יוכרו כהוצאה מוכרת בגין הביטוח וגם בגין החיסכון.

ביטוח חיים לשכיר
שכיר המפקיד באופן עצמאי עבור ביטוח חיים לפי סעיף 45 ו/או סעיף 47, יוכל לדרוש הכרה בהוצאה בגין חלק השכר שלגביו לא הופרש בעבורו כסף לתנאים סוציאליים במקום העבודה, עד לתקרת השכר המותרת.
ביטוח חיים לבן או בת זוג
ה
פקדות לבן או בת זוג, גם אם אינו עובד, יוכרו כהוצאה לבן זוג עובד, במסגרת התקנות.
ביטוח חיים משולב עם חיסכון לילדים
הפקדות עבור הילד (להשכלה גבוהה וכו' ) הינן הוצאה מוכרת, במסגרת התקנות.
ביטוח חיים שמשלם שכיר עבור הורה
שכיר שמשלם עבור הוריו ביטוח חיים (והם לא ביקשו זיכוי בגין ביטוח זה) זכאי להכרה בהוצאה זו, במסגרת התקנות.
ביטוח חיים למשכנתא
הפקדות לביטוח חיים עבור משכנתא הינן הוצאה מוכרת במסגרת התקנות.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F