callNow

הוראות קבע

יתרונות הגבייה בהוראות קבע

1. גביה יעילה ללא עיכובים
חיוב חשבונות הבנק של לקוחותיך וזיכוי חשבונך מתבצע בו זמנית- ביום הגביה.
2. סוף לריצות, לטלפונים ולאי הנעימות
לא עוד הצ'ק בדואר. חשבון הבנק של הלקוח מחויב ישירות בבנק, ביוזמתך ובשליטתך.

3. חסכון בזמן עבודה
אצלנו נתוני הגביה מחושבים באופן אוטומטי כולל הצמדה למט"ח או למדד המחירים לצרכן.

4. עדכניות בקרה ושליטה
הפקת דוחות ושאילתות לקבלת תמונה מלאה ומדויקת של מצב התשלומים של כל לקוח בכל חתך זמן.

5. שירותים ומוצרים נלווים
קבלות, חשבוניות מס, מדבקות דואר, מכתבים ודוחות סטטיסטיים.

6. בטוח יותר
לא עוד צ'קים שמסתובבים במשרד או אצל אנשי המכירות

7. זול יותר גם ללקוחותיך
אין עמלות בנק למשלמים בהוראת קבע

8. כלי יעיל לגביית דמי מנוי / שירותים שנתיים / שכ"ט חודשי / שכר לימוד / תרומות
הלקוח חותם באופן חד פעמי לתקופה לא מוגבלת וכך נמנעת נשירת לקוחות במהלך חידוש קשר שנתי.

למי מיועד השירות?

לכל מי שגובה תשלומים בהוראת קבע בכל תחומי העיסוק, לרבות:

1. בתי ספר, מעונות וגני ילדים
לגביית שכר לימוד ו/או תשלומי הורים
2. מכללות ומוסדות אקדמאים
לגביית שכר לימוד מסטודנטים
3. ספקי שירותים
לגביית דמי שירות, דמי מנוי
4. הלוואות וליסינג
לגביית החזר הלוואה
5. עמותות וארגונים
לגביית דמי חבר, תרומות
6. עיתונים וכתבי עת
לגביית דמי מנוי
7. מועדוני ספורט
דמי מנוי, חוגים
8. ישובים ומועצות מקומיות
לגביית מסים ומים
9. סוכנויות ביטוח
לגביית פרמיות ביטוח
10. מועדוני חברים
לגביית דמי חבר
11. בתי אבות, חברות משכנות
לגביית שכר דירה ותשלומים שונים
12. שירותי רכב
לגביית דמי מנוי, דמי שירות
13. עו"ד, רו"ח ומנהלי חשבונות
לגביית שכ"ט חודשי, רבעוני ושנתי

כל מה שרצית לדעת על קוד מוסר

מהו "קוד מוסד" ומהם הצעדים לקבלתו ?

"קוד מוסד" הוא המספר המזהה את המוסד במערכת הבנקאית. הקוד ניתן ע"י יחידת הביצוע/ תפעול של הבנק באמצעות סניף הבנק בו מתנהל חשבונו של המוסד.
לקבלת הקוד יש לפנות לסניף הבנק, לחתום על "כתב שיפוי" ולהעביר לבנק דוגמה של טופס "הוראה לחיוב חשבון" בנוסח המקובל על הבנקים. אנחנו באולימפוס נכין עבורכם את הטופס המתאים לכם.

מהו מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) וכיצד מצטרפים ?

מרכז סליקה בנקאי בע"מ היא חברה בבעלות הבנקים הגדולים. החברה מבצעת את פעולות חיוב הלקוחות וזיכוי המוסד בכל הבנקים. מס"ב גם מחייבת את המוסדות בעמלות הבנקים בגין פעולות הגביה, על פי ההסדר בין הבנקים לבין המוסדות.
לצורך התחלת העבודה יש למלא טופס הצטרפות למס"ב. הטופס יועבר אליכם למילוי פרטים וחתימה ויוחזר אלינו להמשך טיפול. בתוך מספר ימים ממועד קבלת הטופס ולאחר קבלת אישור הבנק המרכז, ניתן יהיה לבצע את הגביה הראשונה.

האם ניתן לקבל כמה "קודי מוסד" לאותו מוסד ?

כן. אין כל הגבלה על מספרי קודי מוסד שניתן להקצות לחברה/ למוסד. יחד עם זאת רצוי לברר אם זה הכרחי. לפי הנחיות הבנקים יש להקצות קוד מוסד נפרד לכל נושא חיובים.

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F