callNow

בעל עסק או חברה ?

בעל עסק , חברה או עוסק מורשה , לנהל עסק הוא עניין מורכב ולא שגרתי בימינו. כל מנהל עסק מחויב בהתייחסות לכלל המרכיבים בעסק ולרבות להתנהלות הכספית שלו, ניהול תקציב ותזרים מזומנים. על כן ישנה משמעות גדולה מי הוא רואה החשבון שלך , כאשר רואה חשבון הוא גורם חשוב ביותר לניהול העסק, בחירה לא נכונה של רואה החשבון יכולה להיות ההבדל בין עסק משגשג ומנוהל פיננסית לבין עסק שלא יחזיק מעמד לאורך זמן.

מצד שני, בעל העסק אינו בקיא בחוקי המס השונים ולכן הוא סומך בעיניים עצומות על רואה החשבון. רואה חשבון טוב צריך להסביר ללקוחו איך בדיוק מנהלים את ספרי החשבונות כדי שספריו לא ייפסלו ע"י מס הכנסה או מע"מ, צריך להסביר ללקוחו את המשמעות של הצהרת ההון כדי שתמיד יהיו לו הסברים להון שצבר ו/או למחיה וצריך לבדוק את העסק במשקפת של רשות המיסים, בדיקות בקל"מ, ביקורות לצרכי מס, באותם הכלים שרשות המס מפעילה לצורך הבדיקה.

אז אם אתה מעוניין שהעסק שלך יהיה גדול ומצליח?  , קבע עוד היום פגישת יעוץ עם רואה החשבון נאדר מחול – 08-9189898 .

 

button-small

בעל עסק או חברה הקלק כאן
בדרך להקמת עסק או חברה הקלק כאן

HMO – רואי חשבון

הרצל 75, רמלה
ת.ד 931
מיקוד 7210901
טל 08-9189898
פקס 08-9232651

HMO – CPA (ISR)

Hertzel 75 ST .
POB 931
zip code: 7210901
Phone: 08-9189898
Fax:08-9232651

 

פתרונות אינטרנט::WebDepot

F